Minah Nabirye

E-mail
minah.nabirye@ugent.be
Telefoon
09 225 70 39
046 830 51 25
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de afrikaanse talen
Corpuslinguïstiek
Lexicologie en lexicografie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 014
Telefoon
09 225 70 39
046 830 51 25
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.