Peter Muntigl

E-mail
peter.muntigl@ugent.be
Telefoon
09 331 32 70
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Pragmatiek
Discoursanalyse

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Groot-Brittanni√ęlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 32 70
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.