Peter Muntigl

E-mail
peter.muntigl@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 32 70
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.