Arne Verliefde

E-mail
arne.verliefde@ugent.be
Telefoon
09 264 60 02
09 264 60 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 3de verdieping lokaal 027
Telefoon
09 264 60 02
09 264 60 01
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.