Stefan Meysman

E-mail
stefan.meysman@ugent.be
Telefoon
09 331 02 28
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 331 02 28
Telefoon Secretariaat
09 331 02 25
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.