Merel Postma

E-mail
merel.postma@ugent.be
Telefoon
09 264 75 48
Categorie
academisch consulent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
Acad.consulent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 48
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.