Thomas Standaert

E-mail
thomasb.standaert@ugent.be
Telefoon
09 264 35 36
Categorie
wetenschappelijk personeel
gedetacheerde

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 1ste verdieping lokaal 006
Telefoon
09 264 35 36
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Functie
Gedetacheerde
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 1ste verdieping lokaal 006
Telefoon
09 264 35 36
Telefoon Secretariaat
09 264 35 06
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.