Jo De Vrieze

E-mail
jo.devrieze@ugent.be
Telefoon
09 264 59 77
09 264 59 76
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Microbiële moleculaire biologie
Microbiologie
Bio-energieproductie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 073
Telefoon
09 264 59 77
09 264 59 76
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.