Wouter Maes

E-mail
wouter.maes@ugent.be
Telefoon
09 264 59 14
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Monitoringsystemen in de landbouw

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
docent tenure track
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 060
Telefoon
09 264 59 14
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.