Anne-Sophie Ghyselen

E-mail
annesophie.ghyselen@ugent.be
Telefoon
09 264 40 76
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de germaanse talen
Dialectologie
Sociolinguïstiek
Opleidingsonderdelen
Nederlandse taalkunde II: taalgebruik

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
doctor-assistent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 053
Telefoon
09 264 40 76
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.