Thorsten Ries

E-mail
thorsten.ries@ugent.be
Telefoon
09 264 40 91
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
onbezoldigd postdoctoraal medewerker

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 91
Telefoon Secretariaat
09 264 40 64
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.