Liesbet De Kock

E-mail
liesbet.dekock@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
gedetacheerde

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
praktijkassistent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 5
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
Gedetacheerde
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.