Christophe Billiet

E-mail
christophe.billiet@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Databanken
Datamining
Artificiële intelligentie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.