Alexis De Tiège

E-mail
alexis.detiege@ugent.be
Categorie
doctorassistent

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.