Ady Van den Stock

E-mail
ady.vandenstock@ugent.be
Telefoon
09 264 38 10
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 38 10
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.