Elien Van de Walle

E-mail
elien.vandewalle@ugent.be
Telefoon
09 264 59 36
09 264 59 32
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
onderwijsbegeleider
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 36
09 264 59 32
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.