Peter Vandendriessche

E-mail
peter.vandendriessche@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
Cloud and grid computing
Hoogperformant rekenen

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Krijgslaan 281, S22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.