Koen Plevoets

E-mail
koen.plevoets@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 3de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 47 73
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
Statisticus
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Spreekuren
wo 10.00 - 12.00
Telefoon
09 331 19 80
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.