Koen Plevoets

E-mail
koen.plevoets@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Corpuslinguïstiek
Sociolinguïstiek
Vertaalwetenschap

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
Statisticus
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.