Lien De Backer

E-mail
lien.debacker@ugent.be
Telefoon
09 264 37 52
Categorie
wetenschappelijk personeel
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Vocht- en warmtetransport in gebouwen

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 52
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.