Durk Talsma

E-mail
durk.talsma@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Psychologische functieleer I
Psychologische functieleer II

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimentele Psychologie

Functie
hoofddocent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.