Kim De Nolf

E-mail
kim.denolf@ugent.be
Categorie
gedetacheerde
Onderzoeksdisciplines
Spectroscopie
Chemie van clusters, colloïden en nanomaterialen
Anorganische synthese

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
Gedetacheerde
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.