Jasper Schelstraete

E-mail
jasper.schelstraete@ugent.be
Telefoon
09 264 32 76
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Engelstalige literatuur
Moderne letterkunde (xixe-xxe eeuw)

Entiteit

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie

Functie
coördinator doctoraatsondersteuning
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.2
9000 Gent
Werkplaats
Rectoraat 2, 4de verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 32 76
Telefoon Secretariaat
09 264 30 36
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.