Bram Vervisch

E-mail
bramf.vervisch@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Systeemtheorie, identificatie en modellering
Akoestiek, geluid en trilling
Opleidingsonderdelen
Machineoptimalisatie II

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
gastprofessor
Adres
Gr.Karel.de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.