Sarah Cosyns

E-mail
sarah.cosyns@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 36 - verdieping -1
9000 Gent
Werkplaats
verdieping -1 lokaal 024
Telefoon
09 332 15 62
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.