Alexis Dewaele

E-mail
alexis.dewaele@ugent.be
Telefoon
09 264 86 13
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Kwalitatieve data-analyse

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
hoofddocent
IDC-coördinator
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 86 13
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.