Christoph Anderl

E-mail
christoph.anderl@ugent.be
Telefoon
09 264 40 16
0474 97 73 39
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de oosterse talen
Andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities
Opleidingsonderdelen
Boeddhisme
Taalkundig Onderzoek: Oost-Aziatische talen
Klassiek Chinees V
Klassiek Chinees VI
Boeddhisme: tekst en materiële cultuur
Methode en onderzoek: Zuid- en Oost-Azië 1
Methode en onderzoek: Zuid- en Oost-Azië 2

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
docent tenure track
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 40 16
0474 97 73 39
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.