Anna Berge

E-mail
anna.berge@ugent.be
Categorie
academisch consulent

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
Acad.consulent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.