Martine Vermandere

Categorie
vrijwillige medewerker

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.