Mieke Vandenbroucke

E-mail
mieke.vandenbroucke@ugent.be
Telefoon
09 264 38 03
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Cultuurwetenschappen
Opleidingsonderdelen
Engelse taalkunde III: vertaling

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 024
Telefoon
09 264 38 03
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.