Marieke De Craemer

E-mail
marieke.decraemer@ugent.be
Telefoon
09 332 52 08
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
Opleidingsonderdelen
Medische trainingsleer
Statistiek voor de gezondheidszorg: data-analyse

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Revalidatiewetenschappen

Functie
docent tenure track
FWO Postdoc senior
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 46 - gelijkvloers
9000 Gent
Werkplaats
Behandelingsblok 3 (B3), 3de verdieping lokaal 022
Telefoon
09 332 52 08

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.