Pieter De Clercq

E-mail
pieter.declercq@ugent.be
Telefoon
09 264 61 91
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
ontwikkelaar webgeb trainingsmodules
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 030
Telefoon
09 264 61 91
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.