Saïla Ouald Chaib

E-mail
saila.oualdchaib@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 70
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.