Sara Van der Paelt

E-mail
sara.vanderpaelt@ugent.be
Telefoon
09 264 64 72
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Ontwikkelingspsychopathologie
Psychotherapie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 3de verdieping lokaal 011
Telefoon
09 264 64 72
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.