Stijn Defruyt

E-mail
stijn.defruyt@ugent.be
Telefoon
09 264 72 70
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
Studentenpsycholoog
Studieadviseur
Functie
directiemedewerker
Adres
Stalhof 6
9000 Gent
Werkplaats
Home Vermeylen, gelijkvloerse verdieping lokaal 015
Telefoon
09 264 72 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.