Lander Bauters

E-mail
lander.bauters@ugent.be
Telefoon
09 264 62 34
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Celbiologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
doctor-assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 2de verdieping lokaal 012
Telefoon
09 264 62 34
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.