Edith Van Dyck

E-mail
edith.vandyck@ugent.be
Telefoon
09 264 41 41
Categorie
wetenschappelijk personeel
student
Onderzoeksdisciplines
Kunstwetenschappen
Musicologie
Menselijke experimentele psychologie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 41 41
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.