Stijn Praet

E-mail
stijn.praet@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Vergelijkende literatuurwetenschap
Opleidingsonderdelen
Seminarie Algemene literatuurwetenschap

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
doctor-assistent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.