Stijn Praet

E-mail
stijn.praet@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Vergelijkende literatuurwetenschap
Opleidingsonderdelen
Seminarie Algemene literatuurwetenschap

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
doctor-assistent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.