Hilde De Ridder

E-mail
hilde.deridder@ugent.be
Telefoon
09 264 49 49
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
Klassieke analyse

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon
09 264 49 49
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.