Stijn Van Nieuwenhuyse

E-mail
stijn.vannieuwenhuyse@ugent.be
Telefoon
09 264 35 59
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de oosterse talen
Politieke geschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 6de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 35 59
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.