Joris Meys

E-mail
joris.meys@ugent.be
Telefoon
09 264 61 79
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
statisticus
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 1ste verdieping lokaal 050
Telefoon
09 264 61 79
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.