Jilt Sietsma

E-mail
jilt.sietsma@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Microstructurele opbouw van de materialen

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.