Liisa Buelens

E-mail
liisa.buelens@ugent.be
Categorie
doctorassistent
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
doctor-assistent
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
onderwijsbegeleider
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.