Hendrik Vansompel

E-mail
hendrik.vansompel@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Vermogenselektronica
Vermogenselektronica
Elektromechanische aandrijfsystemen

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
docent
doctor-assistent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 57 03
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.