Peter Van Nuffelen

E-mail
peter.vannuffelen@ugent.be
Telefoon
09 331 01 75
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Klassieke oudheid
Historiografie
Joodse en christelijke tradities

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 331 01 75
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.