Koen Van Herck

E-mail
koen.vanherck@ugent.be
Telefoon
09 332 04 25
09 332 36 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Epidemiologie
Preventieve geneeskunde
Gezondheidszorg
Opleidingsonderdelen
Samenleving en gezondheid
Wetenschappelijk projectvoorstel

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10, 5K3
9000 Gent
Werkplaats
Kliniekgebouw 3 (K3), 5de verdieping lokaal 041
Telefoon
09 332 04 25
09 332 36 21
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.