Jeroen Coppens

E-mail
jeroen.coppens@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Onderzoeksvaardigheden I

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
gastprofessor
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.