Koen Aesaert

E-mail
koen.aesaert@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Digitale leeromgevingen
STEM in kleuter- en lager onderwijs

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
gastprofessor
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.