Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
hoogleraar
FWO Fundamenteel klinisch mandaat
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 36 - verdieping -1
9000 Gent
Werkplaats
verdieping -1 lokaal 006
Telefoon
09 332 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.