Elizabeth Amann

E-mail
elizabeth.amann@ugent.be
Telefoon
09 264 40 65
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Letterkunde van de romaanse talen
Vergelijkende literatuurwetenschap
Cultuurgeschiedenis
Opleidingsonderdelen
Spaanse letterkunde II
Bijzondere vraagstukken: Spaanse literatuur en cultuur

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 040
Telefoon
09 264 40 65
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.