Karel Vermeulen

E-mail
karelb.vermeulen@ugent.be
Telefoon
09 264 59 38
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Kanstheorie
Statistiek
Opleidingsonderdelen
Proefopzet
Experimental Design

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
doctor-assistent
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 1ste verdieping lokaal 049
Telefoon
09 264 59 38
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.