Jan De Maeyer

E-mail
jan.demaeyer@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
gastprofessor
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.